Προστατεύοντας το Περιβάλλον μας!

Η ομάδα ανάγνωσης εφημερίδας αποτελεί πάντα την καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσουν ενδιαφέρουσες συζητήσεις και projects. 

Οι νέοι και οι νέες μας είναι σαφώς ευαισθητοποιημένοι σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον και την προστασία του. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης της εφημερίδας τους τράβηξε την προσοχή το άρθρο με τίτλο “Αναδάσωση στο βυθό της Γυάρου” και ζήτησαν περεταίρω πληροφορίες και ανάλυση.

Αρχικά, προσδιορίστηκε η γεωγραφική θέση της Γυάρου και οι εκπαιδευόμενοι διαπίστωσαν πως πρόκειται για νησί. Εν συνεχεία συζητήσαμε για τους κινδύνους που διατρέχουν οι θάλασσές μας. Μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη ρύπανσή τους και ειδικά με σκουπίδια και πλαστικά. 

Με αφορμή αυτήν την παρατήρηση, παρακολουθήσαμε ένα βίντεο που προβάλλει το έργο της εθελοντικής οργάνωσης 4oceans που δραστηριοποιείται στον καθαρισμό των ωκεανών και τη διαχείριση των αποβλήτων που συλλέγονται από τις θάλασσες και τη μετατροπή τους σε βιώσιμα αγαθά.

Βάσει όσων παρακολούθησαν στο βίντεο και προκειμένου να κατανοήσουν την έννοια της βιωσιμότητας, οι ωφελούμενοι αναζήτησαν στα διαθέσιμα έντυπα μέσα αλλά και διαδικτυακά, σχετικό υλικό.

Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα, εφόρμηση για περισσότερες αντίστοιχες συζητήσεις αλλά και δράσεις.