Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου

Εν όψει του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου συζητήσαμε με τους εκπαιδευόμενους του Κέντρου τα ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στη χώρα μας και όχι μόνο. 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος χρησιμοποιήθηκε οπτικοακουστικό υλικό. Οι νέοι και οι νέες παρακολούθησαν βίντεο, είδαν φωτογραφίες και άκουσαν τραγούδια. 

Εορτασμός 25ης Μαρτίου

Στα πλαίσια του εορτασμού της 25ης Μαρτίου, συζητήσαμε με τους νέους και τις νέες του Κέντρου τα ιστορικά στοιχεία της εθνικής μας επετείου. 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος χρησιμοποιήθηκε πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό που περιλάμβανε την προβολή εικόνων και βίντεο και την ακρόαση τραγουδιών. Το μάθημα ολοκληρώθηκε με ελεύθερη συζήτηση.

Μεταξύ των παρατηρήσεων των εκπαιδευόμενων ήταν η ενδυμασία της τότε εποχής. Έτσι αποφασίστηκε σε επόμενο μάθημα να μιλήσουμε για τις παραδοσιακές φορεσιές ανά περιοχή της Ελλάδας.