Κηπουρική

{:el}Φυτεύοντας Χρυσάνθεμα.{:}{:en}Planting Chrysanthemums.{:}

Monday, October 5 was a day of gardening. The children together with the French volunteers, Tom and Audrey, beautified our garden by planting Chrysanthemums.