Συμμετοχή της “Ειδικής Παιδείας” στο πρόγραμμα Erasmus+ “From Balcans to Baltics”

Από τις 13 έως και τις 19 Ιουνίου η διευθύντρια του Κέντρου κυρία Αλεξάνδρα Ζάνταλη και η ψυχολόγος κυρία Χαρούλα Χατζή, συμμετείχαν στο πρόγραμμα Erasmus+ «From Balkans to Baltics» που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Lodz της Πολωνίας. Σκοπός του προγράμματος ήταν η επικοινωνία μεταξύ όμορων φορέων, η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η δημιουργία νέων προγραμμάτων που αφορούν στις ανταλλαγές και βοηθητικές πρακτικές για τα άτομα με αναπηρίες. Η συμμετοχή της «Ειδικής Παιδείας» ήταν απόλυτα επιτυχής και οι συμμετέχουσες επέστρεψαν πίσω με νέες ιδέες και προοπτικές για νέες συνεργασίες.