Σκοπός & Στόχοι του Κέντρου

Κύριος στόχος του κέντρου είναι ο συνδυασμός της άσκησης σε δεξιότητες ζωής με την κοινωνική ένταξη. Η εκπαίδευση στο εργαστήρι είναι μέρος μιας παιδαγωγικής διαδικασίας που στοχεύει στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας.

Στόχος όλων των παιδαγωγικών δραστηριοτήτων είναι να οδηγηθούν τα παιδιά στη μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία.

Σκοπός και στόχος μαζί είναι να αναπτύξει  το κέντρο δραστηριότητες όπως δημιουργία Κέντρου Διημέρευσης και Υποστήριξης της οικογένειας των ατόμων με ειδικές ανάγκες, προώθηση προγραμμάτων, διαφώτιση για τη μορφή των αναπηριών και τις δυνατότητες αποκατάστασής τους και συνεργασία με αντίστοιχους φορείς, εταιρείες και ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.