Προσφορά

Η «Ειδική Παιδεία» προσφέρει κατάρτιση προσαρμοσμένη στις ανάγκες ατόμων με νοητική υστέρηση και ελαφρές κινητικές αναπηρίες.

Αυτοί που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα πρέπει να είναι άνω των 16 ετών. Η εισαγωγή γίνεται μετά από αξιολόγηση από ομάδα που αποτελείται από την υπεύθυνη του κέντρου, την κοινωνική λειτουργό και την επιστημονική διευθύντρια του κέντρου.